fbpx

Regulamin konkursu „Dbamy o zdrowie Mamy”

Regulamin konkursu pod nazwą ”Dbamy o zdrowie Mamy”

 

1  Postanowienia Ogólne

2. Uczestnicy i zasady Konkursu

3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

5. Dane Osobowe

6. Reklamacje

7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.