Dni Zdrowia

#HealthyDays

DNI ZDROWIA

Celem programu jest zwiększenie wśród pracowników świadomości prozdrowotnej i zwrócenie uwagi na takie aspekty jak zdrowy kręgosłup, zdrowe jedzenie, poprawa sylwetki i kondycji fizycznej, redukcja stresu oraz motywacja do działania. Dni Zdrowia przynoszą korzyści dla obydwu stron.

Pracownicy zdobywają wiedzę pozwalającą poprawić ich komfort pracy, bezpieczeństwo oraz motywację. Z punktu widzenia firmy zwiększa się efektywność wykorzystania czasu pracy, lojalność oraz poziom zaangażowania pracowników. Dni zdrowia organizowane są w miejscu pracy i mogą trwać dowolną ilość dni.

DOSTĘPNE USŁUGI:

dni zdrowia w firmie dla pracowników