Kondycja psychiczna mężczyzn w pracy – rola pracodawcy

Zdrowie psychiczne mężczyzn jest często tematem tabu – również w miejscu pracy. Jednocześnie badania pokazują, że panowie doświadczają i radzą sobie z psychicznym stresem inaczej niż kobiety. Oto tylko niektóre z elektryzujących faktów:

– mężczyźni są najbardziej samotną grupą społeczną w Polsce,
– mężczyźni żyją 8 lat krócej niż kobiety,
– 12 na 25 śmierci samobójczych to śmierci mężczyzn,
– mężczyźni rzadziej niż kobiety chodzą do lekarza.

Dlaczego? Mężczyźni borykają się z „samostygmatyzacją” i presją społeczną, aby dostosować się do tradycyjnych ideałów męskości, co utrudnia im wyrażanie emocji lub rozmawianie o swoim zdrowiu psychicznym. Te oczekiwania generują uczucia niepokoju i mogą prowadzić do wstydu.

W rezultacie mężczyźni często wahają się przed szukaniem pomocy profesjonalnej lub rozmawianiem o swoich problemach psychicznych z rodziną czy przyjaciółmi. Ta niechęć jest wyraźnie widoczna w statystykach – wielu z nich doświadcza objawów zaburzeń psychicznych, ale tylko niewielka część z nich szuka profesjonalnej pomocy.

Zdrowie psychiczne mężczyzn w pracy

Stan zdrowia psychicznego ma poważne konsekwencje nie tylko w życiu codziennym, ale także w miejscu pracy. Wpływa na produktywność, wydajność i motywację pracowników. Miejsce pracy może być źródłem wyzwań dla kondycji psychicznej, zwłaszcza w branżach o szybkim tempie pracy, dużym obciążeniu i ograniczonych zasobach (takich jak czas, budżet, autonomia, elastyczność i wsparcie). Niezależnie od tego, objawy niepokoju u mężczyzn często manifestują się poprzez zachowania takie jak:

– Rozproszenie uwagi: nadmierne konsumowanie treści, spędzanie czasu przed ekranem telefonu/ telewizji, gry.

– Ucieczka: uzależnienia, kompulsywne objadanie się, skrajny hedonizm.

– Wycofanie się: unikanie interakcji społecznych, preferowanie samotności i częste zwolnienia chorobowe.

– Uzewnętrznienie: niska kontrola impulsów, drażliwość i zachowania antyspołeczne wobec innych. 

“Leadership po męsku” – jak menedżerowie mogą wspierać zdrowie psychiczne mężczyzn??

Aby zachęcić ludzi do rozmawiania o swoim zdrowiu psychicznym w pracy, warto zadbać o atmosferę “psychologicznego bezpieczeństwa”, w której swobodnie można wyrażać swoje emocje i eksponować wrażliwość.

Pokaż swoją “ludzką” twarz

Podczas rozmowy z pracownikiem płci męskiej otwórz drzwi do wrażliwej rozmowy. Wstępem może być podzielenie się trudnościami, z jakimi Ty się zmagasz, na przykład „Ostatnie tygodnie były naprawdę trudne. Musiałem jednocześnie opiekować się chorym rodzicem i spełniać nowe terminy projektowe. Czuję się przytłoczony i potrzebuję czasu na siebie. Jak Ty sobie radzisz?” Podziel się tym, jak wyzwania życiowe i zawodowe wpłynęły/wpływają na twoje samopoczucie emocjonalne oraz jak sobie z nimi radzisz. To zachęci zespół do wyrażania emocji, pomagając w przełamaniu lęku typowo socjalizowanego u mężczyzn.

Pro tip: Rozważ przeprowadzenie tego typu rozmowy w mniej formalnym otoczeniu, np. podczas spaceru w drodze na lunch. To stworzy bardziej swobodną atmosferę.

Rozmowa menedżera z pracownikiem

Zredefiniuj poszukiwanie pomocy jako wyraz siły, a nie słabości

Chodzi o przemodelowanie poszukiwania wsparcia jako przejawu siły, wytrwałości oraz rozwijania kompetencji przywódczych. W rozmowie z pracownikiem podkreśl, że szukanie pomocy to pozytywny krok, świadczący o zaangażowaniu w rozwijanie siebie jako lidera dla swoich podwładnych.  

Rozmawianie o trudnościach i wyzwaniach w pracy może wywoływać lęk i dyskomfort. Dlatego wiele osób zwyczajnie tego unika. Jednak pamiętajmy, że to właśnie mówienie o tym pokazuje, że jesteśmy dojrzali i silni wewnętrznie. Co istotne, liderzy, którzy dbają o swoje własne dobre samopoczucie, potrafią skuteczniej pomagać innym. Dlatego warto przełamać tę barierę i poprosić o wsparcie i radę od mentora. Dzięki temu stajemy się bardziej empatyczni i wspierający dla innych.

Zwróć uwagę na dobór słownictwa

Kiedy osoby utożsamiają się z określonym ideałem, na przykład męską tożsamością, rozmowy lub słowa, które zagrażają ich poczuciu przynależności do tej tożsamości, mogą wywołać niepokój. Na przykład, kiedy mężczyźni słyszą słowa takie jak „depresja” i „smutek”, używane do opisu ich stanu w pracy, może to sprawić, że czują się nieswojo i unikają takich rozmów. Jako menedżer, ważne jest, aby okazać społeczną inteligencję, dostosowując swoje słownictwo, aby unikać terminów, które zagrażają tożsamości, zwłaszcza w kontakcie z mężczyznami.

Na przykład, zamiast mówić „radzenie sobie z depresją i smutkiem” lub „radzenie sobie ze stresem”, możesz użyć zwrotów takich jak „rozwijanie odporności psychicznej i siły umysłu”. Chodzi o ewolucję naszego języka w kierunku bardziej pozytywnego wydźwięku.

Zadbaj o wellbeingowe aktywności 

Organizacja regularnych inicjatyw wellbeingowych może znacząco przyczynić się do utrzymania zdrowia psychicznego wśród pracowników. Stworzenie przestrzeni do aktywności takich jak masaż biurowy, konsultacje z fizjoterapeutą, warsztaty i webinary z psychologiem czy dietetykiem, może pomóc w redukcji stresu i promowaniu równowagi psychicznej.

Dostępność tych usług może przekształcić Twoje miejsce pracy w przestrzeń, w której pracownicy czują się docenieni i mają możliwość dbania o swoje zdrowie psychiczne. To nie tylko przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy, ale również buduje pozytywną kulturę organizacyjną.

*Dane: NFZ, WHO, Instytut Pokolenia