Zdrowy i zaangażowany pracownik produkcji – działania, które powinno się wdrożyć w każdej firmie

pracownik produkcji podczas obsługiwania maszyny
Male worker at a factory

Pracownik produkcji wyrabia więcej godzin nadliczbowych i otrzymuje benefity o niższej wartości niż pracownicy innych sektorów.  Dodatkowo wykorzystuje więcej dni urlopowych w porównaniu z innymi. Czy wzrost wartości benefitów i inwestycja w kapitał ludzki mogą wpłynąć na produktywność pracownika produkcji i lepsze wyniki firmy? W tym artykule powiemy w jaki sposób zmienić stare i mało skuteczne działania na te nowoczesne i dopasowane do potrzeb pracownika produkcji

Pracownik produkcji chorował przeciętnie o 4 dni dłużej niż zatrudnieni w pozostałych sektorach. Przykładowo liczba dni absencji chorobowej własnej w ciągu roku przypadająca na pracowników usług to 7,5 dnia, dla pracowników handlu – 6,8, natomiast dla pracowników produkcji 11,2.* Po wybuchu epidemii odsetek respondentów świadczących pracę częściowo lub wyłącznie zdalnie wzrósł ponad sześciokrotnie, z 13% do 85%, w tym 59% badanych pracowało wyłącznie zdalnie. Zaczęły pojawiać się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ergonomii pracy zdalnej.**

Rok 2020 był dużym wyzwaniem dla firm produkcyjnych. Praca na produkcji różni się od tej w biurze – pracownik produkcji nie może pozwolić sobie na przestój w pracy i przejść w tryb pracy zdalnej. Pomimo, że w drugim i trzecim kwartale roku 2020 odnotowano spadek w zatrudnieniu, to obecnie zapotrzebowanie na pracowników produkcji znowu wzrasta. 

Pracownik produkcji – problem rekrutujących 

zdrowie w pracy na produkcji

Według badań przeprowadzonych przez firmę KPMG w obszarze zarządzania personelem dla ponad połowy badanych firm priorytetem będzie utrzymanie pracowników. Najwięcej niekontrolowanych odejść z pracy odnotowuje się wśród pracowników produkcyjnych i fizycznych (aż 79%)! 

Drugim problemem, który dotyczy firm z branży produkcyjnej jest rekrutacja pracowników. Według przeprowadzonych badań aż 64% respondentów ma trudności z pozyskaniem do pracy pracowników fizycznych/produkcyjnych. Związane jest to z dużą konkurencją na rynku oraz brakiem wyspecjalizowanych pracowników.  W sektorze produkcji najczęściej poszukiwani są kandydaci na stanowiska bezpośrednio produkcyjne i te wymagające wyższych kwalifikacji. 

Firmy produkcyjne napotykają na swojej drodze również bariery związane z logistyką. Trudno zaplanować coś długoterminowo, kiedy sytuacja wciąż jest niepewna. Problem z transportem wiąże się bezpośrednio z wytwarzaniem produktów na innych kontynentach. 

Sezonowość to kolejny aspekt – w 2021 roku dynamika zatrudnienia uległa zmianie. Zaobserwowano, że w drugim kwartale poziom zapotrzebowania na pracowników spadł, co zazwyczaj było charakterystyczne dla pierwszego kwartału. Trudno jednak stwierdzić co wydarzy się w przyszłości – w obecnej sytuacji prognozować można tylko w perspektywie 4-6 tygodni. 

Rynek pracownika wraca

Pracownicy produkcji - kobieta i mężczyzna rozmawiają na hali produkcyjnej

Mimo że pandemia odmieniła rynek pracy i jeszcze rok temu w marcu było o 21% mniej ofert, to dziś już wraca do nas rynek pracownika. Dostrzegamy znaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników w branży produkcyjnej (32 tys. ofert wobec 30 tys. w marcu). Eksperci The Adecco Group potwierdzają, że rynek pracownika wraca, a to oznacza, że już nie tylko sam pracownik musi się starać o pracę, ale przede wszystkim pracodawca. 

Tylko 15% pracowników w Europie Wschodniej angażuje się z entuzjazmem w swoją pracę***. Jeśli firma nie zbuduje swojej tożsamości i nie wyznaczy wartości jakimi się kieruje, pracownikowi też będzie trudno się z nią utożsamić i zbudować więź.

Okres pandemii nauczył wiele firm, że trzeba postawić na zmiany – zmiany, które podporządkowane będą zdrowiu pracowników i ich zaangażowaniu w wykonywaną pracę. Aby znaleźć i zatrzymać pracownika w firmie nie wystarczą już standardowe benefity. Do tej pory pracownika zadowalały dodatkowe pakiety medyczne czy karnety na siłownię. Dziś mamy do czynienia z pracownikiem, który chce czuć się bezpiecznie w miejscu pracy. Strach przed zarażeniem się wirusem jest uzasadniony w przypadku pracowników, którzy nie mogą opuścić miejsca pracy. Zadaniem wielu firm jest więc wprowadzenie takich zmian, które będą dopasowane do realiów i korzystne dla pracowników. 

Benefity dla produkcji w niepewnych czasach

Sytuacja pandemiczna w kraju wymusiła przewartościowanie oferowanych świadczeń dodatkowych. Realizacja części z nich była mocno ograniczona lub całkowicie niemożliwa. Zmiana rzeczywistości wprowadziła zmiany w myśleniu o benefitach. Dużo łatwiej jest zapewnić atrakcyjne benefity w postaci szkoleń prozdrowotnych online wśród pracowników biurowych, niż na produkcji. W przypadku pracowników produkcji pojawiają się obawy dotyczące ograniczeń związanych np. z brakiem znajomości obsługi komputera lub po prostu brak dostępu do poczty służbowej. Jest to spore wyzwanie dla działów HR.

Pracownicy firm produkcyjnych nie są łatwą grupą do wdrażania wszelkich projektów właśnie ze względu na inne priorytety, formę pracy oraz zmianowość. Nie warto jednak o nich zapominać, bo jak każdy inny pracownik, mają ogromny wpływ na działanie firmy. 

Jakie benefity wdrożyć w firmie, kiedy pracownik produkcyjny nie korzysta z komputerów, a kontakt z osobami z zewnątrz jest ograniczony? Czym zastąpić ćwiczenia z fizjoterapeutą lub trenerem, które jeszcze do niedawna odbywały się stacjonarnie? Jakie aktywności zorganizować, żeby zaangażować i przekonać pracownika do dbania o swoje zdrowie? I przede wszystkim co zrobić, żeby nasze działania miały przełożenie na wyniki firmy?

Firma For Good Health znalazła rozwiązanie tego problemu i nie wiąże się ono z organizacją wewnętrznych spotkań. Możliwe jest wprowadzenie ciekawych i angażujących rozwiązań z zachowaniem aktualnych obostrzeń. 

Trzeba wziąć pod uwagę specyfikę wykonywanej pracy. Pracownik produkcji to ktoś, kto spędza wiele godzin w jednej pozycji, ktoś narażony na pracę z ciężkimi przedmiotami i wykonujący powtarzalne ruchy.  Do każdegotypu stanowiska należy dopasować działania, które okażą się skutecznym rozwiązaniem ich problemów zdrowotnych.

W takiej sytuacji najważniejsza jest edukacja i częste mówienie o nowych rozwiązaniach, które firma chce wprowadzić w ramach benefitów pracowniczych. Strategiczny wellbeing buduje się przede wszystkim na oczekiwaniach i realnych potrzebach pracowników.

Pożądany benefit na produkcji – rozwiązanie, którego szukasz

zdrowy box - zdrowe ciało, jako benefit dla pracowników produkcyjnych

Firma For Good Health specjalizuje się w temacie benefitów pracowniczych od wielu lat. Okres pandemii przyczynił się do kreatywniejszego spojrzenia na problem i tym sposobem powstało rozwiązanie, które odmieni sytuację w niejednej fabryce. Ciekawe podejście do tematu, jakie oferuje to tzw. ścieżka zdrowia, która pozwala sprawdzić się pracownikowi i jednocześnie zachęcić do działania. Cały projekt jest nastawiony na mierzenie efektów. Propozycja wielu rozwiązań pozwala potem sprawdzić, co ma najlepsze przełożenie na efektywność pracownika.

Dlaczego efektywna promocja zdrowia powinna opierać się na komunikacji i zaangażowaniu? Odpowiedź jest prosta – na początku jasno przedstawiamy, co chcemy zrobić, a następnie szukamy sposobów, które wzbudzą zainteresowanie i zaangażują. Jakie to mogą być rozwiązania? 

Wprowadzenie odpowiednich działań warto rozpocząć od:

 

  1. Wyznaczenia koordynatora projektu, który pokieruje nim od początku do końca. Wiąże się to z uświadamianiem i wprowadzaniem pracownika w projekt.
  2. Kiedy zdobędziemy już zainteresowanie, warto zadbać o zaangażowanie – w tym miejscu doskonale sprawdzą się:
  •  quizy, 
  • wyzwania, 
  • zabawy,
  • materiały video, 
  • akcesoria inspirujące do aktywności podczas pracy, 
  • urządzenia sportowe na terenie firmy. 
  • świetnym pomysłem są stacje sportowe, które motywują do przejścia wszystkich etapów i jednocześnie angażują pracowników do podjęcia sportowego wyzwania.

 

3. Akcja prowadzona w formie konkursu to dodatkowa atrakcja dla pracowników. 

4. Wsparciem edukacyjnym są materiały w formie papierowej takie jak ulotki, plakaty i naklejki. 

 

Łatwy dostęp do takich materiałów, możliwość skorzystania z akcesoriów i wiedzy w miejscu pracy to pokonanie kilku barier na raz. Te bariery to zmianowy system pracy, ograniczenia w kontaktach z ludźmi, brak dostępu do komputera i sieci. Pracownik, który codziennie ma dostęp do wiedzy na temat zdrowego stylu życia i szansę na wykorzystanie jej w praktyce to świetna alternatywa dla tego, co w obecnych czasach jest niemożliwe do zrealizowania. Nowoczesne praktyki zarządzania zwykle nie sprawdzają się w pracy fizycznej, dlatego należy wyjść naprzeciw problemom firm produkcyjnych. Box “Zdrowe ciało” jest to projekt, który burzy wszelkie dotychczasowe bariery związane z benefitami na produkcji i jest rozwiązaniem, którego działy HR firm produkcyjnych cały czas poszukują. 

Podsumowanie

Box “Zdrowe ciało” to nie tylko uświadamianie pracowników, że mają ogromny wpływ na własne zdrowie, ale również zwiększenie ich zadowolenia z miejsca pracy. To z kolei przekłada się na ich lepsze samopoczucie, rosnącą efektywność i lepsze wyniki samej organizacji. Nie warto trzymać się benefitów, które nie angażują, nie motywują i nie przekładają się na wzrost efektywności pracowników. Czas na zmiany – nie ma takich barier, których nie da się pokonać. Już teraz trzeba wprowadzić w swojej firmie powiew świeżości i efektywne działania. Zainteresowanych nowoczesnym rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu: For Good Health – kontakt.

 

* źródło: raport “Wskaźniki HR 2017”

**raport “Zdolni do zdalnej”

***Raport Gallupa 2017