Przerwa w pracy – poznaj zaskakujące statystyki

Jak mawia Dominika z naszego zespołu: „czasem trzeba stracić czas, aby zyskać czas”. Zachowanie balansu pomiędzy pracą a chwilami oddechu jest kluczowe, by utrzymać dobrą energię i wysoką wydajność przez cały dzień. Jednak nie zawsze jest łatwo określić optymalną częstotliwość, długość i charakter przerw. Power nap? Spacer? A może masaż biurowy? Właśnie w takich sytuacjach przestudiowanie (zdrowej) dawki danych statystycznych może okazać się przydatne. Sprawdź, jak robią to inni!

Przerwy w pracy a efektywność 

Długość i częstotliwość przerw

Ok. 38% respondentów badania zgłosiło robienie przerw krótszych niż 30 minut. 

35% stwierdziło, że codziennie spożywają posiłki przy biurkach lub stanowiskach pracy. 22% przyznało, że nie bierze żadnych przerw w pracy, z wyjątkiem przerw na toaletę i posiłki. 

Badania wskazują, że pracownicy prawdopodobnie mają niższy poziom dobrostanu, jeśli mają krótkie przerwy lub w ogóle nie biorą przerw w pracy.

Obawy i percepcja

Według badania Tork, niemal 20% pracowników martwi się, że ich szefowie nie będą ich uważać za pracowitych i produktywnych, jeśli regularnie będą robić sobie przerwy. Dodatkowo 13% obawia się oceny ze strony współpracowników, a 38% pracowników nie czuje zachęty do brania przerw. 

Przerwy a produktywność

Prawie 40% osób twierdzi, że tylko okazjonalnie, rzadko lub w ogóle nie bierze przerw w ciągu dnia pracy. Co ciekawe, prawie jedna czwarta (22%) ludzi czuje się winna lub sądzona, gdy oddala się od pracy w połowie dnia. 

Płeć a przerwy

Zgodnie z badaniem Tork, kobiety są ponad dwukrotnie bardziej skłonne (67%) niż mężczyźni (33%) do rezygnowania z przerw w pracy. 

Optymalne interwały

Niektórzy ludzie przechodzą od pełnej koncentracji do zmęczenia co 90 minut, dlatego najlepiej działa dla nich przerwa co 75–90 minut.

„Złoty kwadrans” produktywności

Najbardziej produktywni pracownicy angażują się w związane z pracą zadania przez 52 minuty, po czym biorą 17-minutową przerwę. To 15-20 minutowe okno to „złoty kwadrans”, w którym mózg może się odłączyć, pozostawiając uczucie odświeżenia, ale nie na tyle długo, by stracić skupienie.

Wyzwania i preferencje

21% pracowników Gen Z twierdzi, że nie mają wystarczająco dużo czasu w ciągu dnia, aby wykonać pracę, gdy biorą przerwę. Co piąty mówi, że unika przerw, aby jak najszybciej zakończyć dzień pracy. 

Przerwy w pracy a kreatywność

Korzyści z robienia przerw w pracy są “niekończącą się historią” i mają pozytywny wpływ zarówno na pracowników, jak i na pracodawców. Badania i statystyki potwierdzają, że regularne przerwy w ciągu dnia poprawiają ogólną efektywność i dobrostan zawodowy. Odzyskanie energii, zwiększone poczucie szczęścia, większa produktywność to tylko niektóre z aspektów, które stanowią o znaczeniu przerw w miejscu pracy. Spójrzmy na statystyki:

Odzyskanie energii

Niemal 90% pracowników twierdzi, że przerwa pomaga im poczuć się odświeżonymi i gotowymi wrócić do pracy.

Poczucie przynależności

Badanie Tork wykazało, że pracownicy, którzy codziennie mogą pozwolić sobie na przerwę, czują się bardziej doceniani przez pracodawcę. Aż 81% z nich ma silne pragnienie bycia aktywnym ambasadorem firmy.

-Zwiększone poczucie szczęścia

94% pracowników uznaje, że są szczęśliwsi, gdy mogą sobie pozwolić na przerwę.

Większa produktywność

86% respondentów twierdzi, że przerwa pomogłaby im zwiększyć produktywność w pracy.

Zwalczanie wypalenia zawodowego

59% pracowników uważa, że większa liczba przerw poprawiłaby ich zadowolenie z pracy, a 43% uważa, że wpłynęłoby to pozytywnie na ich ogólne szczęście. Dodatkowo, 37% respondentów uważa, że regularne przerwy w ciągu dnia wpłynęłyby pozytywnie na ich zdrowie.

Mikroprzerwy a efektywność

Niedawne badania wykazały, że ludzie są bardziej skłonni do podejmowania mikroprzerw w pracy w dniach, gdy są zmęczeni. Badacze stwierdzili, że mikroprzerwy pomagają zmęczonym pracownikom lepiej angażować się w pracę przez cały dzień.

Wzrost wydajności

78% pracowników zgadza się, że przerwa z dala od biurka poprawia ich wyniki zawodowe.

Przerwy w pracy z “życie biurowe”

Podczas przerw w pracy dominują cztery główne rodzaje aktywności (wykluczając przerwy na toaletę i posiłki), które stanowią aż 74% wszystkich przerw: 

  1. Rozmowy z kolegami na tematy niezwiązane z pracą 
  2. Sprawdzanie telefonów pod kątem wiadomości czy aktualizacji spoza sfery zawodowej
  3. Krótkie spacery na świeżym powietrzu lub wokół biura 
  4. Przeglądanie internetu w poszukiwaniu treści niezwiązanych z pracą

 

Choć te rodzaje aktywności mogą być odprężające, warto zastanowić się, czy nie jesteśmy w stanie jeszcze bardziej „zoptymalizować”. Eksperymentowanie z innymi formami odpoczynku może przynieść korzyści w postaci zwiększonej efektywności i satysfakcji zawodowej. Może to być także okazja do odkrywania nowych sposobów na regenerację, które wpłyną pozytywnie na nasze codzienną wydajności i dobrostan w pracy. Firmy takie jak Novo Nordisk, Allianz, Grupa Żywiec czy Żywiec Zdrój regularnie korzystają z masaży biurowych. Efekty? Szczęśliwi pracownicy i szczęśliwe organizacje. 

 

Bibliografia:

Quantum Work: “The Importance of Breaks at Work”, cited in January 2023 (Source)

Robert Half: “More Than Half Of Workers Take 30 Minutes Or Less For Lunch, Survey Says”, cited in January 2023 (Source)

Time: “The Exact Perfect Amount of Time to Take a Break, According to Data”, cited in January 2023 (Source)

SAGE Publishing: “The Importance of Employee Breaks”, cited in January 2023 (Source)